Przedstawiamy Państwu regulamin funkcjonowania naszej szkoły pływania. Celem zawartych w nim zasad i informacji jest uskutecznienie organizacji pracy, a co za tym idzie – zwięszenie jakości świaczonych przez nas usług. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i stosowanie ich w naszej codziennej współpracy.

Zapisy na zajęcia

 1. W celu zapisania się na zajęcia należy wysłać do nas wiadomość e-mail, wypełnić formularz kontaktowy lub skontaktować się z nami telefonicznie.
 2. Po uzgodnieniu terminu lekcji próbnej, wyślemy e-mail z zaproszeniem do rejestracji w systemie ActiveNow. Dodatkowo przekażemy najważniejsze informacje odnośnie organizacji zajęć i sposobu płatności za lekcje.
 3. Pierwsza lekcja jest lekcję próbną, a jej celem jest zapoznanie kursanta z instruktorem oraz sposobem prowadzonych przez nas zajęć.
 4. Po zakończeniu lekcji próbnej, w przypadku zadowolenia z jej przebiegu i zamiaru kontynuowania nauki w naszej szkole, kolejne zajęcia obywają się w ramach jednego z wybranych pakietów.

Płatności i organizacja zajęć

 1. Cena lekcji próbnej stanowi  50% kosztu jednej lekcji w ramach pakietu. Lekcję próbną należy opłacić przelewem bankowym na wskazany numer rachunku przed jej rozpoczęciem.
 2. Zaksięgowanie opłaty za lekcję próbną oznacza rezerwację uzgodnionego wcześniej terminu. Termin ustalonej wcześniej lekcji próbnej stanowi termin zajęć w ramach pakietu.
 3. Wybrany pakiet zajęć powinien być opłacony przed jego rozpoczęciem, czyli przed pierwszymi zajęciami z danego pakietu.
 4. Kursant po rezerwacji terminu jest zobowiązany do samodzielnego pilnowania terminów opłacania pakietów i rzetelnego dokonywania przelewów.
 5. W przypadku nieopłacenia kolejnego pakietu bez podania uzasadnionej przyczyny w przeciągu 10 dni od zakończenia poprzedniego pakietu, istnieje możliwość skreślenia osoby z listy kursantów.
 6. Płatności za wybrane pakiety monitorowane są w specjalnym systemie ActiveNow, do którego kursant ma dostęp po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu.

Odwołanie zajęć i nieobecności

 1. Kursant, który chciałby odwołać zajęcia, powinien tego dokonać co najmniej 24 godziny przed ich rozpoczęciem.
 2. Zajęcia powinny być odwołane poprzez system ActiveNow.
 3. Za prawidłowo odwołane zajęcia opłata nie jest naliczana. Taka lekcja może być odrobiona z instruktorem w innym uzgodnionym terminie.
 4. W przypadku odwołania lekcji przez szkołę opłata za dane zajęcia nie jest naliczana.
 5. W przypadku zbyt późnego odwołania lekcji przez ucznia, opłata za dane zajęcia jest naliczana w całości.
  Komentarz: Z powodu zbyt późnego odwołania zajęć nie jesteśmy w stanie zapełnić powstałej luki w grafiku. W związku z tym ponosimy straty finansowe, tracimy czas oraz mamy utrudnioną organizację zajęć. Ponadto, każde odwołanie lekcji komplikuje sprawne wykupowanie przez nas biletów instruktorskich.
 6. W sytuacji notorycznego odwoływania zajęć istnieje  możliwość skreślenia danej osoby z listy kursantów.

Zakończenie współpracy

 1. W przypadku zaprzestania uczęszczania na zajęcia kursant powinien poinformować o tym szkołę e-mailowo lub telefonicznie.
 2. Jeśli kursant nie ma możliwości dalszego uczęszczania na zajęcia i nie wykorzystał wszystkich zakupionych zajęć z pakietu, kwota równa liczbie nieodbytych zajęć z zakupionego pakietu podlega zwrotowi.
 3. Szkoła ma prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z kursantem w przypadku:
  • negatywnego oraz naruszającego zasady współżycia społecznego zachowania kursanta względem instruktorki/instruktora szkoły lub innych osób znajdujących się na basenie,
  • naruszania regulaminu szkoły oraz regulaminu basenu, na którym odbywają się lekcje.

Podsumowanie

Nauka pływania to nasza misja. Dlatego chcemy zapewnić najlepsze warunki naszym uczniom. Przede wszystkim wykonujemy naszą pracę w miłej atmosferze, z pasją i szacunkiem do drugiego człowieka. Wymagamy więc traktowania także nas,  naszej wiedzy, umiejętności i osiągniętych już sukcesów w metodyce pływania z szacunkiem. Prosimy więc o przestrzeganie powyższego regulaminu i stosowanie go w codziennej współpracy z naszą szkołą pływania.