Przedstawiamy Państwu regulamin funkcjonowania naszej szkoły pływania. Celem zawartych w nim zasad i informacji jest uskutecznienie organizacji pracy, a co za tym idzie – zwiększenie jakości świadczonych przez nas usług. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i stosowanie ich w naszej codziennej współpracy.

Informujemy, że rozpoczęcie pierwszych zajęć w naszej szkole oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązuje kursanta do jego przestrzegania. 

Zapisy na zajęcia

 1. W celu zapisania się na zajęcia należy wysłać do nas wiadomość e-mail, wypełnić formularz
  kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej lub skontaktować się z nami telefonicznie.
 2. Po uzgodnieniu terminu lekcji próbnej, wyślemy e-mail z zaproszeniem do rejestracji w systemie
  ActiveNow. Dodatkowo przekażemy najważniejsze informacje odnośnie organizacji zajęć i sposobu
  płatności za lekcje.
 3. W przypadku zajęć indywidualnych pierwsza lekcja jest lekcją próbną, a jej celem jest zapoznanie
  kursanta z instruktorem oraz sposobem prowadzonych przez nas zajęć. Po zakończeniu lekcji
  próbnej, w przypadku zadowolenia z jej przebiegu i zamiaru kontynuowania nauki w naszej szkole,
  kolejne zajęcia obywają się w ramach zajęć cyklicznych.

Płatności za zajęcia

Zajęcia indywidualne:

 1. Ceny poszczególnych zajęć, w tym lekcji próbnej, widnieją w cenniku zamieszczonym na stronie
  internetowej. Informacja o kwocie płatności znajduje się w także na koncie kursanta w systemie
  Activenow.Cena zajęć nie obejmuje kosztu biletu wstępu na basen, który kursant musi opłacić
  samodzielnie. W niektórych przypadkach istnieje możliwość wejścia na basen na tor/część basenu
  wynajętą przez szkołę, o czym kursant zostanie wyraźnie poinformowany w momencie zapisu na
  zajęcia.
 2. Lekcję próbną należy opłacić przelewem przed jej rozpoczęciem.
 3. Zapłacenie i zaksięgowanie opłaty za lekcję próbną oznacza rezerwację uzgodnionego wcześniej
  terminu. Termin ustalonej wcześniej lekcji próbnej stanowi termin zajęć w ramach lekcji cyklicznych.
 4. Lekcje cykliczne powinny być opłacone przed ich terminem, jednorazowo za każde zajęcia.
 5. Kursant po rezerwacji terminu jest zobowiązany do samodzielnego pilnowania terminów opłacania
  zajęć cyklicznych i rzetelnego dokonywania przelewów.
 6. Płatności za lekcje próbne oraz cykliczne monitorowane są w specjalnym systemie ActiveNow, do
  którego kursant ma dostęp po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu.
 7. Płatności za zajęcia należy dokonywać według zasad oraz na dane wskazane kursantowi w systemie
  Activenow w zakładce: „Moje dane”.

Zajęcia grupowe – Nauka pływania od podstaw:

 1. Ceny poszczególnych zajęć widnieją w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej. Informacja
  o kwocie płatności znajduje się w także na koncie kursanta w systemie Activenow.
  W przypadku zajęć grupowych istnieje możliwość wejścia na basen na tor/część basenu wynajętą
  przez szkołę bez ponoszenia kosztów przez kursanta.
 2. Płatności za zajęcia grupowe dokonywane są miesięcznie, w ciągu 3 dni od rozpoczęcia danego
  miesiąca w kwocie wskazanej w systemie Activenow.Uwaga: System Activenow nalicza opłaty automatycznie z uwzględnieniem dni wolnych od pracy oraz dni zamknięcia basenu. Kursant nie musi samodzielnie naliczać kwot za dany miesiąc.
 3. Płatności za zajęcia należy dokonywać według zasad oraz na dane wskazane kursantowi w systemie
  Activenow w zakładce: „Moje dane”.

 

Zajęcia grupowe – Doskonalenie nauki pływania:

 1. Płatności powinny być dokonywane zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zajęć indywidualnych
  stosowanymi odpowiednio (opisane powyżej).

W przypadku chęci uzyskania przez kursanta faktury za zajęcia nauki pływania, kursant
zobowiązany jest zgłosić ten fakt przy rozpoczęciu zajęć albo nie później niż do końca miesiąca,
którego faktura miałaby dotyczyć.

Odwołanie zajęć i nieobecności

Zajęcia indywidualne oraz zajęcia Doskonalenia nauki pływania:

 1. Kursant, który chciałby odwołać zajęcia, powinien tego dokonać co najmniej 24 godziny przed ich
  rozpoczęciem – w przypadku zajęć indywidaulnych oraz co najmniej 4 godziny przed ich
  rozpoczęciem- w przypadku zajęć Doskonalenie nauki pływania.
 2. Zajęcia powinny być odwołane poprzez system ActiveNow.
 3. Za prawidłowo odwołane zajęcia opłata nie jest naliczana. W przypadku zajęć indywidualnych lekcja
  może być odrobiona z instruktorem w innym uzgodnionym terminie.
 4. W przypadku odwołania lekcji przez szkołę opłata za dane zajęcia nie jest naliczana.
 5. W przypadku zbyt późnego odwołania lekcji przez ucznia, opłata za dane zajęcia jest naliczana.
  Komentarz: Z powodu zbyt późnego odwołania zajęć nie jesteśmy w stanie zapełnić powstałej luki
  w grafiku. W związku z tym ponosimy straty finansowe, tracimy czas oraz mamy utrudnioną
  organizację zajęć. Ponadto, każde odwołanie lekcji komplikuje sprawne wykupowanie przez nas
  biletów instruktorskich.
 6. W sytuacji notorycznego odwoływania zajęć istnieje możliwość skreślenia danej osoby z listy
  kursantów.

Zajęcia grupowe – Nauka pływania od podstaw:

 1. Kursant, który chciałby odwołać zajęcia, powinien tego dokonać co najmniej 4 godziny przed ich
  rozpoczęciem.
 2. Zajęcia powinny być odwołane poprzez system ActiveNow.
 3. Zajęcia odwołane podlegają odrobieniu w terminie wybranym przez kursanta do końca trwania
  danego kursu, po wcześniejszym zapisaniu się na inny termin przez system Activenow.
 4. Za zajęcia odwołane i nieodrobione opłata nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem szczególnie
  uzasadnionych przypadków.

Zakończenie współpracy

 1. W przypadku zaprzestania uczęszczania na zajęcia kursant powinien poinformować o tym szkołę e-
  mailowo lub telefonicznie.
 2. Szkoła ma prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z kursantem oraz skreślenia go z
  listy kursantów w przypadku:
  1. negatywnego oraz naruszającego zasady współżycia społecznego zachowania kursanta
   względem instruktorki/instruktora szkoły lub innych osób znajdujących się na basenie,
  2. naruszania regulaminu szkoły oraz regulaminu basenu, na którym odbywają się lekcje,
  3. nieopłacenia lekcji bez podania uzasadnionej przyczyny w przeciągu 10 dni od dnia
   zakończenia poprzedniej lekcji,
  4. odwoływania zajęć w sposób powtarzający się (co najmniej 4 kolejne zajęcia) albo
   powtarzającego się odwoływania zajęć utrudniającego działanie szkoły i organizowanie zajęć.

Podsumowanie

Nauka pływania to nasza misja. Dlatego chcemy zapewnić najlepsze warunki naszym uczniom. Przede
wszystkim wykonujemy naszą pracę w miłej atmosferze, z pasją i szacunkiem do drugiego człowieka.
Wymagamy więc traktowania także nas, naszej wiedzy, umiejętności i osiągniętych już sukcesów w
metodyce pływania z szacunkiem. Prosimy więc o przestrzeganie powyższego regulaminu i stosowanie
go w codziennej współpracy z naszą szkołą pływania.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęcie nauki pływania w naszej szkole (rozpoczęcie pierwszych
zajęć nauki pływania) oznacza automatyczną akceptację powyższego regulaminu.

Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy do zapisu na nasze zajęcia,
Zespół Swimming for life